ЗАХИСТ ДІТЕЙ ТА ЇХНІХ ПРАВ У СУСПІЛЬСТВІ

Насильство над дітьми розглядається як порушення прав людини, приклад примусового контролю, який одна людина здійснює над іншою, домагання, будь-які інші дії чи бездіяльність, що полягають у застосуванні психічного, емоційного тиску або фізичної сили для заподіяння шкоди.

Дитинство – період життя людини, коли формуються найважливіші функ­ції організму, активно здійснюється засвоєння моральних норм, знань і ціннос­тей, що дозволяє малюку почуватися пов­ноцінним членом суспільства.

Можна сказати, що діти – це особлива соціально-демографічна група населення з ві­ковими обмеженнями від народження до 18 ро­ків, яка має свої права, інтереси, специфічні проблеми, але не може відстоювати і захищати їх перед суспільством. В наслідок цього сьо­годні досить гостро постає проблема захисту дітей та їхніх прав.

Законодавство України визначає охорону дитинства за стратегічний загальнонаціо­нальний пріоритет, забезпечує реалізацію прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і всебічний роз­виток. Держава здійснює захист неповно­літніх від усіх форм фізичного і психічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження з ними, експлуатації, зокрема батьками та особами, які їх замінюють.

Проте випадки жорстокого поводження з дітьми, зневажання їхніх інтересів трап­ляються в сучасному суспільстві, тому зазна­чена проблема є нині надзвичайно актуаль­ною. Діти не знають своїх прав та обов’язків, бояться звернутися по допомогу в разі ви­никнення ситуації насилля.

10 жовтня 2017 року психологом Скрит Л.М. комунальної установи «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради» разом з практичним психологом, соціальним педагогом Олевської ЗОШ №2 Рубанською В.М.,  та практичним психологом державного навчального закладу «Олевський професійний ліцей» було проведено з різною категорією дітей лекцію «Насильство – живиться покірністю!».  

17 жовтня 2017 року фахівцем Шиш Л.М. спільно з вчителями Новозерянського НВК Тимощук Т.В., Чорнобокою О.М. проведено бесіду «Попередження насильства серед учнівської молоді».

20 жовтня 2017 року фахівце Дубровець К.М. спільно з вчителем Хочинської ЗОШ  Бовкун І. В. проведено бесіду «Жорстокість і насильство».

Мета даних заходів була профілактика насильства серед молоді, з’ясування основ­них причин насильства, виявлення шляхів по­передження та надання інформації куди можна звернутися за допомогою.

Проявами насильства щодо неповноліт­ніх вважають нехтування, ухилення від обо­в’язків щодо дитини, відсутність у сім’ї доб­розичливої атмосфери (психологічна ізо­ляція), недостатнє забезпечення доглядом та опікою, втягування у з’ясування стосунків і використання її задля шантажу.

Комунальна установа «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради»

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту