Що таке наставництво?

З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа до самостійного життя прийнято Закон України від 08.09.2016 р. № 1504- VIII «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», в якому запроваджується інститут наставництва для роботи з дітьми, які виховуються в інтернатних закладах.

Ми прагнемо привернути увагу громадськості до становища дітей, які проживають та виховуються в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, популяризуємо ідею наставництва.

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам/піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, наставникам.

Основні норми наставництва:

Наставник це – повнолітня дієздатна особа, яка здійснює діяльність з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Наставництво це – добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Метою наставництва є: підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.

Основними завданнями наставництва є:

– визначення та розвиток здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;

– надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;

– формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;

– ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;

– сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості;

– формування у дитини навичок здорового способу життя.

Наставництво здійснюється в індивідуальній формі однією повнолітньою дієздатною особою над однією дитиною.

Наставникам може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя (далі – курс підготовки), отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво.

Наставниками не можуть бути особи, які мають судимість, вживають алкоголь, наркотики ( ст. 212 Сімейного кодексу України).

Організація наставництва здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини.

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

– поширюють інформацію про наставництво та надають консультації з питань наставництва заінтересованим особам в усній або письмовій формі;

– проводять добір кандидатів у наставники;

– співпрацюють із закладами з метою поширення інформації про наставництво серед працівників закладів, дітей та їх батьків;

– сприяють в установленні (формуванні) наставницьких стосунків;

– супроводжують наставників і дітей, які потребують соціально-психологічної підтримки.

Кандидат у наставники подає до центру за місцем проживання такі документи:

– заяву;

– копію паспорта громадянина України;

– висновок про стан здоров’я за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

– довідка про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.

Особа, якій за результатами навчання відмовлено у здійсненні наставництва, має право повторно пройти курс підготовки, але не раніше ніж через шість місяців.

За детальною інформацією про наставництво звертайтеся до комунальної установи «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради» за адресою м. Олевськ, вулиця Володимирська, 1, тел. 2-16-65.

 

 

 

Залишити коментар