Про формування бюджету на 2019 рік

На даний час міська рада займається формуванням бюджету на 2019 рік.

При плануванні дохідної частини міського бюджету враховуються норми Бюджетного та Податкового кодексів України та основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019–2021 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, а саме:

Показники 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Валовий внутрішній продукт номінальний, млрд. гривень 3946,9 4450,9 4972,6
Валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання, відсотків 103 103,8 104,1
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відсотків 107,4 105,6 105,0

Під час складання проекту міського бюджету на 2018 рік в частині видатків та кредитування буде враховано положення пункту 18 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом.

При розрахунках показників видатків будуть враховані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

Показники 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Розмір мінімальної заробітної плати:

з1 січня року (гривні)

Ріст до попереднього року (відсоток)

 

4173

12,1

 

4407

5,6

 

4627

5

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня року (гривні)

Ріст до попереднього року (відсоток)

 

 

1921

 

9,0

 

2102

 

9,4

 

2262

 

7,6

 

       

У 2019-2021 роках  прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2019-2021 роки. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року. Прожитковий мінімум становитиме:

Показники 2019 рік 2020 рік 2021 рік
В розрахунку на місяць:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

 

1853

1936

2027

 

2027

2106

2181

 

2181

2257

2334

Для основних соціальних і демократичних груп населення:

дітей віком до 6 років:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

дітей віком від 6 до 18 років:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

працездатних осіб:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

осіб, які втратили працездатність:

– з 1 січня року (гривні)

– з 1 липня року (гривні)

– з 1 грудня року (гривні)

 

 

 

1626

1699

1779

 

2027

2118

2218

 

1921

2007

2102

 

1497

1564

1638

 

 

 

1779

1848

1914

 

2218

2305

2387

 

2102

2184

2262

 

1638

1702

1762

 

 

 

 

1914

1981

2048

 

2387

2471

2554

 

2262

2341

2420

 

1762

1824

1885

 

       

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ2270) у 2019-2021 роках прогнозується до обсягу коштів,  які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати коефіцієнт в середньому 1,1 з урахуванням такого:

КЕКВ Назва 2019 рік 2020 рік 2021 рік
2271* Оплата теплопостачання 1,101 1,082 1,059
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1,101 1,082 1,059
2273 Оплата електроенергії 1,1 1,1 1,1
2274 Оплата природного газу 0,997

 

1,062 1,029
2275 Оплата інших енергоносіїв 1,101 1,082 1,059

 При складанні проекту міського  бюджету необхідно врахувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними коштами.

Мінфіном надано на 2019 рік обсяги міжбюджетних трансфертів бюджету Олевської ОТГ, передбачених статтею 97 Бюджетного кодексу України, в наступних розмірах:

– освітня субвенція – 95 334,1 тис.грн.;

– медична субвенція –  22 063,6 тис.грн.;

– базова дотація –  23 200,7 тис.грн.

Слід зазначити, що загальний обсяг освітньої субвенції на 2019 рік обраховано виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної, зокрема, на підставі навчального навантаження  та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

Також доведено попередні обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік:

  • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного – 14 324,7 тис.грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 233,3 тис.грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно-ресурсні центри) – 1 040,76 тис.грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на  медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 35,2 тис.грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 533,6 тис.грн.;
  • інша субвенція з обласного бюджету на виконання Регіональної  (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки на придбання житла – 160,0 тис.грн.

Начальник фінансового відділу                                                       К.О.Горпиніч

Залишити коментар