Збільшуються розміри штрафних санкцій за порушення трудового законодавства з 1 січня 2019 року

Відповідно  до  Закону  України   „Про  Державний  бюджет  України   на 2019 рік” мінімальна заробітна плата з 1 січня 2019 року становитиме

4 173 грн та у погодинному розмірі – 25,13 грн. Збільшаться відповідно і розміри штрафів за порушення законодавства про працю.

Згідно із статтею 265 Кодексу законів про працю України, юридичні та фізичні особи – підприємці, несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків   –  у тридцятикратному  розмірі  мінімальної  заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення 125 190 грн;
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці) – у десятикратному розмірі  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення 41 730 грн;
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення 12 519 грн;
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про  мобілізаційну підготовку та  мобілізацію»  –  у десятикратному розмірі  мінімальної  заробітної  плати, встановленої  законом  на  момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення 41 730 грн;
  • порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – п’ятим частини другої статті 265 КЗпП України – у розмірі мінімальної заробітної плати 4 173 грн;
  • якщо недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  та  податків  розмір штрафу складе  сто розмірів мінімальної  заробітної плати, встановленої   законом   на  момент виявлення порушення 417 300 грн;

Крім того, ст. 41 КпАП України передбачено адміністративну відповідальність керівника підприємства – від 8 500 грн до 17 000 грн за фактичний допуск працівника без трудового договору.

Залишити коментар