Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду в Олевській ОТГ

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Олевська міська рада

11001, Житомирська обл. м. Олевськ, вул. Володимирська 2.

Місце і час проведення конкурсу.

Місце: 11001, Житомирська обл., м. Олевськ вул.Свято-Миколаївська, 4

Дата  06.05.2019 р.

Час 10 год. 00 хв.

         Прізвище та посада, номер телефону контактної особи:

Секретар конкурсної комісії – Бородавко Ніна Анатолівна

Олевської міської ради,  11001, Житомирська область м. Олевськ,  вул.Свято-Миколаївська, 4 відділ житлово-комунального господарства міської ради, тел.068 894 9890

         Критерії оцінювання конкурсних пропозицій:

– ціна послуги, що включає винагороду управителю та   витрати    на  утримання  і   проведення   ремонту спільного   майна   та   прибудинкової  території  багатоквартирного будинку з розрахунку на 1 м2 загальної площі об’єкта конкурсу;

–  наявність власної матеріально-технічної бази;

– наявність персоналу, що забезпечує належне утримання будинків;                                        

– досвід роботи конкурсанта з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

–  фінансова спроможність конкурсанта Максимальна кількість;

Оцінка виставляється в комплексі за всіма критеріями.

       Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву,  в якій зазначають:

         1 Фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, побатькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта.

         2 Юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

  1. Копії:

– статуту (або іншого установчого документа на підставі якого діє учасник);

– витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності у сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код 68.32).

  1. Розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить в об’єкт конкурсу (лот)- кошторис витрат.
  2. Довідку відповідних органів державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України.
  3. Копія звіту 1 ДФ що містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).
  4. Довідки у довільній формі, що містять інформацію:

7.1. Про технічний потенціал підприємства (одиниць спеціалізованої техніки та обладнання за функціональним призначенням, інструментів та інвентарю, яке перебуває у власності або знаходиться в оренді підприємства/підприємця, тощо) – зазначити яке майно є власним, а яке орендованим, в тому числі інвестиційний план оновлення інвентарю та транспорту на період дії договору.

7.2. Про досвід роботи учасника з надання послуг у сфері житлово-комуналь.ного господарства, ремонту житлового фонду або будівництва (з дати зміни КВЕДу, що регламентує будівництво та обслуговування будинків).

7.3. Інформація про працівників (ПІБ, кваліфікація, стаж роботи, документи про освіту, посвідчення, допуски до роботи, копія аркушів трудової книжки з записами про прийом та звільнення з роботи (за наявності).

   Для юридичних осіб (крім новостворених):

         1 Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан) форма № 1 –  за останній звітній рік та на час надання  пропозицій.

         2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма № 2 –  за останній звітній рік та на час надання  пропозицій.

         3 Звіт про власний капітал – форма № 4 – за останній звітній рік та на час надання  пропозицій.

Звіт про рух грошових коштів форма № 3 – за останній звітній рік та на час надання  пропозицій.

          Переможець конкурсу зобов’язаний до підписання договору надати довідку про наявність санітарно-побутових умов та соціальний захист працівників.

       Документи, що не передбачені законодавством: для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі конкурсних пропозиції та не вимагаються під час проведення конкурсу.

       Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожного об’єкта конкурсу, в тому чисті кошторис витрат, який у разі перемоги буде невід’ємним  додатком до договору. Всю інформацію подавати на паперових носіях та на диску в форматі pdf, а розрахунки  в  Excel.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 17:00 год., 03 травня 2019 року.

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Огляд об’єктів конкурсу та доступ до них буде проводитись з 08 квітня 2019 року по 23 квітня 2019 року з10.00 до 16.00 години.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії (за його відсутності – іншу особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу Олевської міської ради olevsk_miskrada@ukr.net. не пізніше ніж за два робочі дні до огляду.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, станом на 01.03.2019року, становить 132426,58 грн. 

Розмір плати за участь в конкурсі не встановлено.

Для отримання конкурсної документації просимо звертатися  до Олевської міської ради,  11001, Житомирська область м. Олевськ,  вул.Свято-Миколаївська, 4 відділ житлово-комунального господарства міської ради, тел.068 894 9890

 Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом чотирьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

 

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту