Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Олевського міського голови

13.07.2020 № 136 

Про оголошення конкурсу на зайняття

вакантної посади директора

Лопатицької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Олевської міської ради

Відповідно до законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Олевської міської ради, затвердженого в новій редакції рішенням LV сесії Олевської міської ради VII скликання від 25 червня 2020 року № 1690, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевської міської ради з 14 липня 2020 року.
  2. Встановити кінцевий термін подачі документів претендентами на зайняття вакантної посади директора Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевської міської ради 03 серпня 2020 року.
  3. Заступнику міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Осипчуку Якову Миколайовичу:

1) забезпечити проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевської міської ради відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Олевської міської ради,  затвердженого в новій редакції рішенням LV сесії Олевської міської ради VII скликання від 23 червня 2020 року № 1690;

2) опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Олевської міської ради.

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Секретар ради                                                                               Віталій ШЕЙКО

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

14.07.2020  № 137

Про утворення конкурсної комісії

з проведення конкурсу  на зайняття

вакантної посади директора

Лопатицької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Олевської міської ради

Відповідно до законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Олевської міської ради, затвердженого в новій редакції рішенням LV сесії Олевської міської ради VII скликання від 25 червня 2020 року № 1690, розглянувши подання депутатських фракцій та груп від 13 липня 2020 року, подання відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради від 13 липня 2020 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Створити конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Олевської міської ради у складі згідно з додатком.
  2. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу відповідно до чинного законодавства України.
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Якова Осипчука.

Секретар ради                                                                           Віталій ШЕЙКО

Додаток

14.07.2020 р. № 137

СКЛАД

конкурсної комісії з проведення конкурсу  на зайняття

вакантної посади директора Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Олевської міської ради

 

ОСИПЧУК                                   –    заступник міського голови з гуманітарних

Яків Миколайович                            питань та соціальної політики, голова комісії;                             

 

ПЕКАРСЬКА                              –     завідувачка методичним кабінетом відділу

Юзефа Антонівна                             освіти, молоді та спорту міської ради,

                                                            секретар комісії.

 

Члени комісії:

 

БІДЮК                                        –      депутат міської ради, депутатська група

Станіслав Миколайович                   політичної партії «Українська Народна партія»;

 

ВЕРБЕЛЬЧУК                              –    депутат міської ради, депутатська група

Руслан Володимирович                    політичної партії «Батьківщина»;                                                        

 

ГАВРИЛЮК                                –     заступник начальника відділу освіти,                                    Алла Анатоліївна                               молоді та спорту міської ради;

 

ГОРПИНІЧ                                  –      депутат міської ради, фракція політичної

Оксана Іванівна                                  партії «Наш край»; 

 

ОСТАПЧУК                               –       завідувач сектору кадрової роботи

Наталія Миколаївна                           виконавчого апарату міської ради;

 

ПОВАР                                        –      депутат міської ради, депутатська група

Анатолій Васильович                        політичної партії «Народний контроль»;

 

ХАРЧЕНКО                                –      депутат міської ради, депутатська група Микола Андрійович                                         політичної партії «Опозиційний блок»;

 

ШАПОРДА                                –       депутат міської ради, позафракційний;

Віктор Іванович

 

ЯЦЕНКО                                     –      голова Олевської районної  профспілки

Наталія Хомівна                                працівників освіти і науки України.

 

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                     Юрій РУСИН

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ЛОПАТИЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 Олевська міська рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора  Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевської міської ради.
 Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Олевської міської ради, затвердженого у новій   редакції рішенням LV  сесії Олевської міської ради VII скликання від 25 червня 2020 року № 1690.
 Повне назва навчального закладу: Лопатицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.
 Скорочена назва: Лопатицька ЗОШ І-ІІІ ст.
 Місцезнаходження навчального закладу: 11034,  Житомирська область, Олевський район, с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 50.
 Найменування посади: директор Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевської міської ради.
 Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження   тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату   праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,   Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.
 Призначення керівника закладу освіти здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Олевської міської ради  строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду   керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що   проводиться відповідно до цього Положення, та на підставі наказу начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради  про призначення керівника, шляхом укладення   контракту.
 Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра,   стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості, організаторські здібності, стан фізичного та психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню   професійних обов’язків.
 Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 3) копію паспорта громадянина України;

4) копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи  не менше трьох років на день їх подання;

6) довідку про відсутність судимості;
7) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
8) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральних якостей тощо.                                   
Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред’являються кандидатами при поданні документів.
Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються. Визначені у цьому пункті документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом  20 днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
Кінцевий термін подання документів: 03 серпня 2020 року до 17:00 год.
Місце подання документів: 10001, м. Олевськ, бульвар Воїнів –Афганців,1, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ІІ поверх, міський методичний кабінет.

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 10001, м. Олевськ, вул. Володимирська, 2; 18 серпня 2020 року  о 10:00 год.
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
1) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.
 Форма перевірки знання законодавства: письмове тестування з використанням тестових завдань, складених на основі питань з Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 19.05.2020 р. № 654. Тестове завдання складається з 30 питань.
 Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: ПЕКАРСЬКА Юзефа Антонівна, завідуюча методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту міської ради; 10001,  м. Олевськ, бульвар Воїнів-Афганців,1, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ІІ поверх, методичний кабінет.

Телефон для довідок: (04135) 2-15-42.

Примірний перелік питань

 

 

 

 

 

 

 

Залишити коментар