Новий Порядок передачі в оренду державного та комунального майна

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» затвердили новий Порядок передачі в оренду державного та комунального майна. Ухвалення нового Порядку від початку було однією із необхідних умов для запуску оренди на електронних аукціонах системи «ProZorro.Продажі», як це передбачив новий закон України «Про оренду державного та комунального майна» (вступив у дію 1 лютого 2020 року). Порядок деталізує положення закону про оренду і встановлює нові правила оренди для всіх чинних і потенційних орендарів.  

До початку роботи системи «ProZorro.Продажі» Порядок у частині внесення (включення) та оприлюднення інформації в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі», надсилання інформації про потенційний об’єкт оренди, подання заяв, у тому числі заяв на оренду, в електронній торговій системі, оприлюднення в ній Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди, застосовують у такий спосіб:

  • шляхом оприлюднення на офіційних веб-сайтах орендодавців, а також у друкованих засобах масової інформації, якщо це передбачено рішенням представницького органу місцевого самоврядування або уповноваженого ним органу;
  • шляхом внесення, подання, надсилання в паперовій або в електронній формі (без використання електронної системи «ProZorro.Продажі»).

Надсилання інформації про потенційний об’єкт оренди до початку роботи електронної торгової системи може здійснюватися через систему «ProZorro.Продажі» в разі наявності такої технічної можливості.

 Балансоутримувачам та уповноваженим органам управління згідно із новою Постановою:

Протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою передати інформацію про об’єкти оренди, передбачені пунктом 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» вказаного закону, відповідним уповноваженим органам управління таким майном.

Протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою передати Фонду державного майна (органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування) інформацію про об’єкти оренди, передбачені п. 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, в обсязі, передбаченому п. 26 Порядку.

У місячний строк з дати набрання чинності Постановою:

  • оприлюднити на власних офіційних веб-сайтах договори, передбачені підпунктом 3 пункту 3 Постанови, а також інші цивільно-правові договори, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички;
  • подати Фонд Держмайна (органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування) інформацію щодо таких договорів в обсязі згідно з додатком 2 Постанови.

Зауважимо, що відтепер усі договори оренди державного та комунального майна за новим законом мають бути публічними та розміщуватися через систему «ProZorro.Продажі». Усі нові договори оренди будуть укладати тільки через дану систему, усі комерційні договори оренди – через онлайн аукціони.

 

ПАМ’ЯТКА

щодо основних дій, які необхідно вчинити відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483

«Деякі питання оренди державного та комунального майна»

№з/п Дія Суб’єкт виконання Термін виконання
1 Передати інформацію про усі об’єкти нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду, а також ті, які перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів, відповідним уповноваженим органам управління таким майном (виконком, управління і відділи ОМС зі статусом юридичної особи) Балансоутримувачі державного і комунального майна (комунальні підприємства, установи, організації, інші балансоутримувачі) Протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою (до 1 липня включно) 
2 Передати Фонду державного майна України (органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування*) інформацію, отриману від балансоутримувачів, за формою, встановленою наказом Фонду державного майна України від 19 червня 2020 року №1056 «Про затвердження форм надання інформації»  Уповноважені органи управління (виконком, управління і відділи ОМС зі статусом юридичної особи) протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності цією постаново

(до 15 липня включно)

3 Передати Фонду державного майна України (органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування) детальну інформацію про усі об’єкти нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду, а також ті, які перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів, в обсязі, передбаченому пунктом 26 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого цією Постановою Балансоутримувачі та уповноважені органи управління протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою

(до 17 серпня)

4 Опублікувати на власних офіційних веб-сайтах, а також у друкованих засобах масової інформації та в інформаційно-аналітичних автоматизованих системах (за наявності) інформацію про усі об’єкти нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду, а також ті, які перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів, в обсязі, що наявний в орендодавців на момент публікації Фонд державного майна та органи, уповноважені представницькими органами місцевого самоврядування протягом 30 робочих днів з дня набрання чинності цією постановою

(до 29 липня включно)

 

5 Опублікувати на власних офіційних веб-сайтах, а також у друкованих засобах масової інформації та в інформаційно-аналітичних автоматизованих системах (за наявності) детальну інформацію про усі об’єкти нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду, а також ті, які перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів, в повному обсязі відповідно до вимог пункту 26 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого цією Постановою Фонд державного майна та органи, уповноважені представницькими органами місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою

(до 17 вересня включно)

6 Внести до електронної торгової системи інформацію про об’єкти оренди, включені до Переліку першого типу, які станом на дату початку роботи електронної торгової системи не були передані в оренду, в обсязі, передбаченому пунктом 26 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого цією Постановою Фонд державного майна та органи, уповноважені представницькими органами місцевого самоврядування протягом одного місяця після початку роботи електронної торгової системи
7 Оприлюднити на власних офіційних веб-сайтах укладені до 01 лютого 2020 року договори про передачу права на експлуатацію, договори зберігання, крім договорів публічного зберігання, якщо місцем зберігання майна третьої особи є індивідуально визначене нерухоме майно державної або комунальної власності, а також інші цивільно-правові договори, на підставі яких треті особи мають право користування державним або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички;

 

подати Фонду державного майна (органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування) інформацію щодо таких договорів в обсязі згідно з додатком 2 до цієї Постанови.

Балансоутримувачі та уповноважені органи управління державного і комунального майна у місячний строк з дати набрання чинності цією постановою

(до 17 липня включно)

Примітка*: орган, уповноважений представницьким органом місцевого самоврядування – підрозділ ОМС, уповноважений місцевою радою на ведення майданчику у електронній торговій системі.

Залишити коментар