Інформація про виконання бюджету Олевської міської територіальної громади за 2021 рік

Протягом 2021 року виконання бюджету по доходах та видатках відбувалося в умовах продовження обмежувальних заходів пов`язанних з запобіганням поширенню COVID-19.

      Бюджет Олевської міської  територіальної громади за 2021 року виконаний в цілому:

  • по доходах – 387901.5 тис.грн.;
  • по видатках – 383130,9 тис.грн.;
  • по фінансуванню – –4770,6 тис.грн. 

Власні доходи складають 167487,6 тис.грн. або 43,2 відсотків, решта 56,8 відсотки – це трансферти з державного бюджету та місцевих бюджетів.

Доходи

До загального фонду  міського бюджету надійшло власних доходів 143419,2 тис.грн., що становить 104,02 відсотка до затвердженого (з урахуванням змін) плану на 12 місяців 2021 року рік  або на  5544,5 тис.грн. більше.      

 До факту за 12 місяців 2020 року (з урахуванням надходжень Радовельської сільської ради за 12 місяців 2020 року) надходження коштів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на  33015,3 тис.грн. (29%).
Структура доходів

 74922,6 тис.грнабо 52,2 відсотка у доходах загального фонду становить ПДФО, порівняно за 12 місяців 2020 року надходження збільшились на 23689,3 тис.грн.

Надходження рентних платежів становить 19608,3 тис.грн. або 13,6 відсотка від загальної суми доходів,  порівняно за 12 місяців 2020 року надходження зменшились на 2142,3 тис.грн. (рентна плата за використання лісових ресурсів, води, за надра з урахуванням надходжень рентної плати до бюджету Радовельської сільської ради за 12 місяців 2020 року).

Надходження єдиного податку становить 18929,3 тис.грн. або 13,2 відсотка від загальної суми доходів, порівняно за 12 місяців 2020 року надходження збільшились на 2397,6 тис.грн.  (з урахуванням надходжень рентної плати до бюджету Радовельської сільської ради за 12 місяців 2020 року)

17870,0 тис.грн., а це 12,5 відсотка від загальної суми надходжень загального фонду, міський бюджет отримав від надходження податку на майно, більше на  5517,5 тис.грн. до 12 місяців попереднього року (податок на нерухоме майно, земельний податок, орендна плата за землю з урахуванням надходжень рентної плати до бюджету Радовельської сільської ради за 12 місяців 2020 року).

9107,9 тис.грн. або 6,4 відсотків від загальної суми надходжень міський бюджет отримав від надходжень акцизного податку,  в порівнянні за 12 місяців 2020 роком збільшився на 2750,5 тис.грн.  2981,1 тис.грн. або 2,1 відсотка у структурі доходів отримав міський бюджет від інших податків та зборів (розміщення тимчасово вільних коштів в установах банків, плата за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, державне мито, інші).

   До спеціального фонду міського бюджету надійшло власних доходів 24068,4  тис.грн., що становить 645,6 відсотка до затвердженого плану за 12 місяців 2021 року. У структурі доходів спеціального фонду 93,5 відсотки (22526,8 тис.грн.) становлять власні надходження бюджетних установ та 6,5 відсотка (1541,7 тис.грн.)    надходження від екологічного податку, коштів  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, кошти від відчуження майна та інші.

До  доходів  міського  бюджету  за  12 місяців 2021 року  зараховано  220413,8 тис.грн. трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів, а саме:

до загального фонду – 214890,1 тис.грн., в тому числі:

– базова дотація  – 37093,0 тис.грн.;

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3478,8 тис.грн.;

– дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 106,1 тис.грн.

– «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» -143519,2 тис. грн.;

– «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5350,0 тис.грн.;

– «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів» – 4550,2 тис.грн.;

– «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» – 3010,1 тис.грн.;

– «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» – 1920,2 тис.грн.;

– Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 894,9 тис.грн.;

– «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 7226,9 тис.грн.;

– «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» – 1196,2 тис.грн.;

– «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 944,1 тис.грн.;

– «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету » – 1744,6 тис.грн.;

– «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – 139,5 тис.грн.;

– «Інші субвенції з місцевих бюджетів»  – 2861,8тис. грн.;

– «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 854,5 тис.грн.;

 

до спеціального фонду 5523,7 тис. грн., в тому числі:

– «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» – 842,6 тис.грн.;

– «Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 180,5 тис.грн.;

– «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 1500,0 тис.грн.

– «Інші субвенції з місцевих бюджетів» –  3000,6 тис. грн.

Видатки

Видатки загального фонду міського бюджету за минулий рік склали 322058,7 тис.грн.

 У  2021 році з міського бюджету фінансується 159 бюджетних установ, в яких рахується 1,9 тисяч штатних одиниць. На утримання бюджетних установ та на фінансування програм і заходів використано 316626,4 тис. грн., що на 24,8 відсотка  або 62904,8 тис. грн. більше, ніж  в 2020 році.

Структура видатків по галузях:

   2021 р. Відхилення до 2020 року Пит. вага
+/- % %
державне управління 27547,6 +1649,6 106,4 8,7
освіта 244432,4 +58945,0 131,8 77,2
охорона здоров’я 6855,9 – 7751,6 46,9 2,2
соцзахист та соцзабезпечення 15735 + 6733,8 174,8 5,0
культура і мистецтво 12021,2       + 2488,0 126,1 3,8
фізкультура і спорт 2533,2 +194,0 108,3 0,8
інші 7501,1 +646 109,4 2,4
Р А З О М 316626,4 +62904,8 124,8 100,0

Структура видатків за економікою:

  2021 рік Відхилення до  2020 року Пит. вага
    +/- %
заробітна плата з нарахуваннями 278266,1     +46410 88
енергоносії і комунальні послуги 10205,3    +1145,4         3,2
інші поточні 28155,0    -3937,1     8,8

Наявні ресурси міського бюджету спрямовувались, у першу чергу, на захищені статті бюджету: це заробітна плата, продукти харчування, медикаменти та інші соціальні виплати.

 По спеціальному фонду видатки за 2021 рік  склали 61072,2 тис. грн.

 

Детальний звіт в розрізі кодів доходів та кодів програмної класифікації додатків у формі таблиці додається.

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ

Річний звіт 2021

 

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту