Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП

У цьому році уряд запровадив новий механізм спрямування коштів на реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №309 від 27.03.2019 року «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу».

В районі на обліку перебуває 16 дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП віком до 18 років.

Бюджетні кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів спрямовуються закладам охорони здоров’я будь – якої форми власності та організаційно – правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, в тому числі їх відділенням, відокремленим структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Перелік реабілітаційних установ оприлюднено на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики (www.msp.gov.ua у розділі «Інвалідність» ‒ «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу»), Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих та регіональних органів соціального захисту населення.

Для забезпечення реабілітаційними заходами дитини з ДЦП один із батьків дитини чи її законний представник повинен звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації (міськвиконкому) за місцем проживання (перебування) та подати заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

  • паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
  • індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
  • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о).

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення укладає договір про здійснення для дитини реабілітаційних заходів (далі – договір) у трьох примірниках (один – для місцевого органу, другий – для реабілітаційної установи, третій – для одного з батьків дитини чи її законного представника), в якому зазначаються строки здійснення реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість тощо.

Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає:

  • консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціальний, лікар – сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або лікар-фізіотерапевт, або лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, фізичний терапевт та інші);
  • реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою (локомоторну терапію, мотомедтерапію), апаратну фізіотерапію (теплолікування, вібротерапію), метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат», логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно. Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини, яка має обмеження I та II ступеня становить 16 тис. гривень, а III ступеня – 25 тис. гривень. Гранична  вартість  реабілітаційних  заходів  для  однієї  дитини-сироти  та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми  реабілітації  за  більшістю  основних  категорій  життєдіяльності  має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня. Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника. Під час здійснення реабілітаційних заходів амбулаторно у граничну вартість можуть включатися витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

Відшкодування  вартості  реабілітаційних  заходів  для  дітей  здійснюється місцевими органами з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановлену граничну вартість реабілітаційних заходів,

  • якщо вартість таких заходів є меншою від граничної, у розмірі, що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів.
  • питань реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП необхідно звертатися в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування).

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту