Заявка – пропозиція щодо розміщення у 2021 році тимчасово вільних коштів бюджету Олевської міської територіальної громади на депозитних рахунках у банках

Фінансове управління  Олевської міської ради повідомляє про можливість розміщення тимчасово вільних коштів бюджету  громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках в обсязі до 10 000 000 (десять мільйонів)  грн.

Відповідно до вимог статті 16  Бюджетного Кодексу України, постанови КМУ від 12 січня 2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (із змінами), згідно з  рішенням другої  сесії VIIІ скликання Олевської міської ради від 24 Грудня 2020 року  №31,  рішенням третьої сесії  VIIІ скликання Олевської міської ради від 04 лютого 2021 року №88 фінансове управління Олевської міської ради оголошує проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Олевської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2021 році.

 1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) (далі – банки), за умови якщо:

– у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;

– до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного.

 1. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій банків, які прийняті до розгляду.
 2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету громади.
 3. Учасник конкурсу повинен надати комісії з проведення конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитних рахунках наступні документи:

а) заяву на участь у конкурсі;

б) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках,  які обов»язково  включають пропозиції щодо:

– процентрої ставки;

– терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління  Олевської міської ради;

– незнижувального залишку на депозитному рахунку;

– умови сплати процентів та періодичність їх сплати;

в) завірені належним чином копії:

– свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого дер жавним реєстратором;

– свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

–  статуту банку;

– положення про філію (відділення) банку;

– банківська ліцензія на право здійснення банківських операцій;

– довідку Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних)  рахунках у банках,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. №6 (із змінами);

– довідка зі статистики з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України, видані банку та філії/відділенню (в разі наявності);

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий банку державним реєстратором.

 1. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між Олевською міською територіальною громадою і банком є:

– можливість постійного поповнення вкладу;

– права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

-заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку Фінансового управління Олевської міської ради;

– в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

6.Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

 1. В депозитному договорі з банком – переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011p. N 6 (зі змінами).
 2. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 16-00 год. 15 березня 2021 р. за адресою вул. Свято-Миколаївська 4 –   Фінансове управління Олевської міської ради. Контактний телефон (04135)2-16-99. На конверті з пропозицією необхідно вказати: “Відкрити на конкурсному засіданні.”
 3. Конкурс пропозицій відбудеться протягом п’яти робочих днів з дати закінчення строку прийняття пропозицій за адресою вул. Свято-Миколаївська, 4, на 3-му поверсі в малому залі.
 4. Конкурсна комісія має право вносити пропозиції банкам щодо збільшення процентної ставки за вкладом (депозитом).
 5. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.
 6. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.
 7. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.
 8. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.
 9. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.
 10. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі з конкурсними пропозиціями, визначає конкурсна комісія з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках .

 

Залишити коментар

Перейти до вмісту