Інформація про намір здійснення зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

У відповідності до вимог « Порядку інформування  споживачів  про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»  затвердженого наказом від 05.06.2018р. №130  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ТОВ « Олевське  орендне  підприємство теплових  мереж» доводить до відома споживачів інформацію про  намір здійснити  зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

  Діючі на сьогодні тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету Олевської міської ради  №54 від 11.02.2021р. та були введені в дію :

1) .На послуги з централізованого водопостачання :

 – з 01.03.2021р. для бюджетних установ та інших організацій 43,55грн. за 1м³;

– з 01.04.2021р. для населення  43,55грн. за 1 м³

  1. На послуги з централізованого водовідведення:

 – з 01.03.2021р. для бюджетних установ та інших організацій 18,09грн. за 1м³;

– з 01.04.2021р. для населення  18,09грн. за 1 м³.

 Тарифи сформовано у відповідності до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011р. №869 (із змінами) « Про

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» в розмірі:

 

 

Групи   споживачів

Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
Діючий тариф,

 грн/м³

Плановий тариф, грн/м³ Відсоток зростання, % Сума зростання, грн. Діючий тариф,

 грн/м³

Плановий тариф, грн/м³ Відсоток зростання, % Сума зростання, грн.
I-група – населення 43,55 55,57 28 12,02 18,09 22,99 27 4,9
ІI-група – бюджетні установи 43,55 55,57 28 12,02 18,09 22,99 27 4,90
ІІI-група – інші  споживачі  43,55 55,57 28 12,02 18,09 22,99 27 4,9

   Причиною зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання  та водовідведення   є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня в зв’язку із зростанням цін на електроенергію, збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму( витрати  на оплату праці).

 

    

                  Динаміка зростання основних складових  собівартості тарифів на централізоване             

                                                    водопостачання та водовідведення

№ з/п Основні складові тарифу В діючих тарифах, грн. В планових тарифах станом на 01.01.2022р., грн. Відсоток зростання, %
1. Розмір мінімальної заробітної плати 6000,00 6500,00 8,33
2. Розмір прожиткового мінімуму 2270,00 2600,00 14,54
3. Витрати на електроенергію 4,34 5,92 36,4

 

                            

 

 

Структура тарифу
 (планові економічно обгрунтовані витрати)  на  централізоване водовідведення
по  ТОВ ” Олевське орендне підприємство теплових мереж” на 2022р.
Найменування показників Одиниця виміру Сума, грн. в тому числі
I-група споживачів грн/м³. II-група споживачів грн/м³ III-група споживачів грн/м³
Обсяги реалізації м³ 49800,00 32100,00   14200,00   3500,00  
І. Виробнича собівартість грн. 782970,99 504686,12 15,72 223256,79 15,72 55028,08 15,72
1. Прямі матеріальні витрати грн.рік 436917,05 281627,26 8,77 124582,77 8,77 30707,02 8,77
1.1 Електроенергія кВт.год. 11448            
  грн. 66169,44 42651 1,33 18868 1,33 4650 1,33
1.2. Матеріали грн. 9669,85 6232,98 0,19 2757,27 0,19 679,61 0,19
1.3.Витрати на оплату праці грн. 323520,36 208534,21 6,50 92248,78 6,50 22737,37 6,50
1.4.ПММ грн. 37557,40 24208,69 0,75 10709,14 0,75 2639,58 0,75
2. Інші прямі витрати грн. 87517,29 56411,75 1,76 24954,73 1,76 6150,81 1,76
2.1. Амортизація грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Єдиний внесок на з/п грн. 71174,48 45877,53 1,43 20294,73 1,43 5002,22 1,43
2.3.Лабораторні дослідження грн. 3844,76 2478,25 0,08 1096,30 0,08 270,21 0,08
2.4.Інші прямі витрати грн. 2468,93 1591,42 0,05 703,99 0,05 173,52 0,05
2.5.Екологічний податок : скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти грн. 10029,12 6464,55 0,20 2859,71 0,20 704,86 0,20
3. Загально-виробничі витрати грн. 258536,65 166647,12 5,19 73719,28 5,19 18170,25 5,19
3.1.Витрати на оплату праці грн. 192017,74 123770,47 3,86 54752,05 3,86 13495,22 3,86
3.2 Єдиний внесок на з/п грн. 36832,53 23741,45 0,74 10502,45 0,74 2588,63 0,74
3.3 Інші витрати грн. 29686,37 19135,19 0,60 8464,79 0,60 2086,39 0,60
ІІ. Адміністративні витрати грн. 286526,58 184688,82 5,75 81700,35 5,75 20137,41 5,75
1.Витрати на оплату праці грн. 191172,92 123225,92 3,84 54511,15 3,84 13435,85 3,84
2. Єдиний внесок на з/п грн. 40096,05 25845,04 0,81 11433,01 0,81 2818,00 0,81
3.Єдиний податок грн. 42517,46 27405,83 0,85 12123,45 0,85 2988,17 0,85
4. Інші витрати грн. 10738,17 6921,59 0,22 3061,89 0,22 754,69 0,22
5.Послуги банку грн. 2001,99 1290,44 0,04 570,85 0,04 140,70 0,04
ІІІ. Витрати на збут грн. 31447,32 20270,26 0,63 8966,91 0,63 2210,15 0,63
1.Витрати на оплату праці грн. 22945,99 14790,49 0,46 6542,83 0,46 1612,67 0,46
2. Єдиний внесок на з/п грн. 3292,79 2122,46 0,07 938,91 0,07 231,42 0,07
3. Інші витрати грн. 5208,54 3357,31 0,10 1485,17 0,10 366,06 0,10
Повна собівартість грн. 1100944,90 709645,20 22,11 313924,05 22,11 77375,65 22,11
Інше використання прибутку (4% повної собівартості) грн. 44037,80 28385,81 0,88 12556,96 0,88 3095,03 0,88
Податок на прибуток грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вартість, грн./ Тариф, грн/м³   1144982,69 738031,01 22,99 326481,01 22,99 80470,67 22,99

 

Структура  тарифу
(планові економічно обгрунтовані витрати )  на  централізоване  водопостачання
по ТОВ ” Олевське орендне підприємство теплових мереж” на 2022рік
Найменування показників Одиниця виміру Сума, грн. в тому числі
I-група споживачів  грн/ м³. II-група споживачів грн/ м ³ III-група споживачів  грн/м³
Обсяги реалізації м³ 28900,00 21400,00   3900,00   3600,00  
І. Виробнича  собівартість, у тому числі: грн. 1141685,94 845400,66 39,50 154068,34 39,50 142216,93 39,50
1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі: грн. 695929,18 515324,72 24,08 93914,32 24,08 86690,14 24,08
1.1 Електроенергія кВт.год. 37060            
  грн. 221618,8 164105 7,67 29907 7,67 27606 7,67
1.2. Матеріали грн. 2453,75 1816,96 0,08 331,13 0,08 305,66 0,08
1.3.Витрати на оплату праці грн. 468766,23 347114,09 16,22 63259,11 16,22 58393,02 16,22
1.4.ПММ грн. 3090,40 2288,39 0,11 417,04 0,11 384,96 0,11
2. Інші прямі витрати, у тому числі: грн. 118402,54 87675,24 4,10 15978,20 4,10 14749,11 4,10
2.1. Амортизація грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Єдиний внесок на з/п грн. 103128,57 76365,10 3,57 13917,00 3,57 12846,47 3,57
2.3.Рентна плата за   за спец. використання води грн. 5429,46 4020,43 0,19 732,70 0,19 676,33 0,19
2.4.Рентна плата за користування надрами грн. 82,97 61,44 0,00 11,20 0,00 10,34 0,00
2.5.Інші прямі витрати грн. 2660,86 1970,33 0,09 359,08 0,09 331,46 0,09
2.6.Лабораторні дослідження грн. 7100,68 5257,94 0,25 958,22 0,25 884,51 0,25
3. Загально-виробничі витрати, у тому числі: грн. 327354,23 242400,71 11,33 44175,83 11,33 40777,69 11,33
3.1.Витрати на оплату праці грн. 243129,24 180033,42 8,41 32809,83 8,41 30286,00 8,41
3.2 Єдиний внесок на з/п грн. 46636,66 34533,72 1,61 6293,53 1,61 5809,41 1,61
3.3 Інші витрати грн. 37588,33 27833,57 1,30 5072,47 1,30 4682,28 1,30
ІІ. Адміністративні витрати, у тому числі: грн. 362794,56 268643,72 12,55 48958,44 12,55 45192,40 12,55
1.Витрати на оплату праці грн. 242059,54 179241,32 8,38 32665,47 8,38 30152,75 8,38
2. Єдиний внесок на з/п грн. 50768,86 37593,55 1,76 6851,16 1,76 6324,15 1,76
3.Єдиний податок грн. 53834,81 39863,84 1,86 7264,90 1,86 6706,07 1,86
4. Інші витрати грн. 13596,47 10067,97 0,47 1834,82 0,47 1693,68 0,47
5.Послуги банку грн. 2534,88 1877,04 0,09 342,08 0,09 315,76 0,09
ІІІ. Витрати на збут, у тому числі: грн. 39818,01 29484,62 1,38 5373,36 1,38 4960,03 1,38
1.Витрати на оплату праці грн. 29053,78 21513,87 1,01 3920,75 1,01 3619,16 1,01
2. Єдиний внесок на з/п грн. 4169,27 3087,28 0,14 562,64 0,14 519,36 0,14
3. Інші витрати грн. 6594,96 4883,46 0,23 889,98 0,23 821,52 0,23
Повна собівартість : грн. 1544298,51 1143529,00 53,44 208400,14 53,44 192369,36 53,44
Інше використання прибутку (4% повної собівартості) грн. 61771,94 45741,16 2,14 8336,01 2,14 7694,77 2,14
Податок на прибуток грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вартість, грн./ Тариф, грн/м³   1606070,45 1189270,16 55,57 216736,15 55,57 200064,14 55,57

Пропозиції і зауваження приймаються протягом 10 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за  адресою м. Олевськ, Житомирська обл.,  вул. Б.Хмельницького 13А.

ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж»

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту