Оголошується конкурс по визначенню аптечних установ та стоматологічних закладів для пільгового медичного обслуговування громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Оголошується конкурс по визначенню аптечних установ та стоматологічних закладів для пільгового медичного обслуговування громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мешканців Олевської міської територіальної громади на період дії Порядку використання субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 24.12.2020 року № 36 «Про внесення змін у рішення обласної ради від 21.12.2017 року № 878, зі змінами» (далі – пільгове забезпечення лікарськими засобами).

Конкурс проводиться відповідно до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 04.02.2021 року  «Про умови та порядок проведення конкурсу з визначення аптечних установ та стоматологічних закладів для пільгового медичного обслуговування громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мешканців Олевської міської територіальної громади».

Граничний обсяг видатків, передбачений в бюджеті Олевської міської  територіальної громади  (за рахунок субвенції з бюджету області) для фінансування пільгового забезпечення лік на 2021 рік становить:

  • аптечним установам: 723 181,00 грн (сімсот двадцять три тисячі сто вісімдесят одна гривня 00 коп.)
  • стоматологічним закладам: 127 619,00 грн (сто двадцять сім тисяч шістсот дев’ятнадцять гривень 00 коп.)

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі

– наявність відповідної ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

– наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

– наявність працівників відповідної кваліфікації;

– наявність власних оборотних коштів для здійснення пільгового медичного забезпечення постраждалих громадян;

– наявність та забезпечення належних умов зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення.

– наявність та функціонування аптечних установ, стоматологічних закладів на території Олевської міської територіальної громади.

– встановлення вартості лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» та від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», з урахуванням граничних постачальницько-збутових надбавок, не вищих ніж              10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничних торговельних (роздрібних) надбавок не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Умови подання конкурсних пропозицій

Документи, необхідні для участі в конкурсі надаються в опечатаному конверті (краї зрізу (склеювання) конверта скріпляються печаткою, а при її відсутності – підписом керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання), з обов’язковим зазначенням назви конкурсу відповідно до оголошення про проведення конкурсу.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

– заяву на участь у конкурсі, завірену печаткою суб’єкта господарювання;

– копію статуту, засвідчену підписом керівника аптечної установи чи стоматологічного закладу, що скріплюється печаткою;

–  завірену копію ліцензії на медичну практику або на роздрібну торгівлю лікарськими засобами відповідно;

– копію ліцензії на придбання, зберігання, перевезення, реалізацію(відпуск), наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсів;

– довідку про банківські реквізити;

 – копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підрпиємців

–  відомості про мережу та функціонування аптечних установ,та  стоматологічних закладів на території Олевської міської територіальної громади

– відомості про кваліфікацію персоналу;

– відомості про умови зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення

– пропозиції граничної постачальницько-збутової надбавки;

Всі сторінки конкурсної пропозиції мають бути завірені печаткою претендента для участі в конкурсі (за наявності) та підписом керівника або уповноваженої особи суб’єкта-господарювання .

Конкурсна пропозиція повинна бути прошнурована, мати нумерацію сторінок та опис наданих документів.

Всі документи, які подаються претендентами для участі в конкурсі, викладаються українською мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе претендент для участі у конкурсі.

Конкурсні пропозиції приймаються за адресою Олевської міської ради: вул. Свято-Миколаївська, буд. 4, м. Олевськ, 11001 (загальний відділ), понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, п’ятниця з 8:00 до 16:15, перерва з 12:00 до 13:00.

Конкурс по визначенню аптечних установ та стоматологічних закладів для пільгового медичного обслуговування громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мешканців Олевської міської територіальної громади відбудеться 22.02.2021 року о 14:30 за адресою: вул. Свято-Миколаївська 4, м. Олевськ (малий зал).

 

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту