Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора Кишинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Розпорядження

Олевського міського голови

від 15.08.2018   № 197

Про оголошення конкурсу на зайняття

вакантної посади директора

Кишинської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Олевської міської ради

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Олевської міської ради, затвердженого рішенням XXIX  сесії Олевської міської ради VIII скликання від 05 липня 2018 року № 669, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора Кишинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевської міської ради з 17 серпня 2018 року.
  2. Встановити кінцевий термін подачі документів претендентами на зайняття вакантної посади директора Кишинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевської міської ради 05 вересня 2018 року.
  3. Заступнику міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики Осипчуку Якову Миколайовичу:

1) забезпечити проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Кишинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевської міської ради відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Олевської міської ради, затвердженого рішенням XXIX  сесії Олевської міської ради VIII скликання від 05 липня 2018 року № 669;

2) опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Олевської міської ради.

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                            О.В. Омельчук

 

Розпорядження

Олевського міського голови

від 16.08.2018   № 198

Про утворення конкурсної комісії

з проведення конкурсу  на зайняття

вакантної посади директора

Кишинської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Олевської міської ради

  Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Олевської міської ради, затвердженого рішенням XXIX  сесії Олевської міської ради VIII скликання від 05 липня 2018 року № 669, розглянувши протокол засідання трудового колективу Кишинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 27 липня 2018 року, протокол засідання ради Кишинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 27 липня 2018 року, подання відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Створити конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття

вакантної посади директора  Кишинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевської міської ради у складі згідно з додатком.

  1. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу відповідно до чинного законодавства України.
  2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

        Міський голова                                                                          О.В. Омельчук

 

 

          Додаток

         до розпорядження міського голови      

          від 16.08.2018 року  № 198

 

СКЛАД

конкурсної комісії з проведення конкурсу  на зайняття

вакантної посади директора

Кишинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Олевської міської ради

 

ОСИПЧУК                                      –    заступник міського голови з гуманітарних

Яків Миколайович                               питань та соціальної політики,                                                                                     голова комісії;

 

ПЕКАРСЬКА                              –      завідувачка міським методичним

Юзефа Антонівна                               кабінетом; секретар комісії;

 

Члени комісії:

 

ІЛЛІЧОВА                                  –        представник ради Кишинської

Валентина Іванівна                             загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 

КОЗЛОВЕЦЬ                              –       вчитель Кишинської загальноосвітньої

Сергій Сергійович                              школи І-ІІІ ступенів, представник     

                                                              трудового колективу;

 

ЛЕВЧЕНКО                                –        начальник відділу освіти, молоді та

Валерій Петрович                                спорту міської ради;

 

ОСТАПЧУК                               –       завідувач сектору кадрової роботи

Наталія Миколаївна                           виконавчого апарату міської ради;

 

СТРЕЛЮК                                  –       вчитель Кишинської загальноосвітньої Ірина Олексіївна школи І-ІІІ ступенів, представник    

                                                              трудового колективу;

 

ХАЛІМОНЧУК                          –        представник ради Кишинської

Зорина Олексіївна                               загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

 

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                            Ю.Г. Русин

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КИШИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ОЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Олевська міська рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора  Кишинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевського району Житомирської області.
           Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Олевської міської ради, затвердженого рішенням XXIX  сесії Олевської міської ради VIII скликання від 05 липня 2018 року № 669.
           Повне назва навчального закладу: Кишинська загальноосвітня школа            І-ІІІ ступенів.
Скорочена назва: Кишинська ЗОШ І-ІІІ ст.
           Місцезнаходження навчального закладу: 11040,  Житомирська область, Олевський район, с. Кишин, вул. Житомирська, 3.
Найменування посади: директор Кишинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
           Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.
         Призначення керівника закладу освіти здійснюється засновником – Олевською міською радою (далі – засновник) строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, та на підставі розпорядження міського голови  про призначення керівника, шляхом укладення контракту.
          Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
         Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
         1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
         2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
         3) особовий листок по обліку кадрів та кольорове фото розміром 3*4;
         4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
          6) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

7) перспективний план розвитку закладу освіти на два або шість років;
          8) довідку про відсутність судимості;
          9) довідку про стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки або копію медичної книжки;
         10) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральних якостей тощо.                                   
         Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред’являються кандидатами при поданні документів.
          Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
          Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.          Визначені у цьому пункті документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом  20 днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
         Кінцевий термін подання документів: 05 вересня 2018 року до 17:00 год.
         Місце подання документів: 10001, м. Олевськ,  бульвар Воїнів –Афганців,1, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ІІ поверх, міський методичний кабінет.

       Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 10001,                   м. Олевськ, вул. Володимирська, 2; 13 вересня 2018 року  о 10:00 год.
         Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
         1) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
         3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
         Форма перевірки знання законодавства: письмове тестування.
         Перелік питань і зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань додаються.
         Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: завідувачка міським методичним кабінетом ПЕКАРСЬКА Юзефа Антонівна, 10001, м. Олевськ, бульвар Воїнів –Афганців,1, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ІІ поверх, міський методичний кабінет.

E-mail:   olevsk_miskrada@ukr.net

Телефон для довідок: (04135) 2-15-42.

Перелік питань і зразок ситуаційного завдання

 

 

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту