Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Козловець Аліна Вадимівна (ФОП Козловець А.В.; ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (номер облікової картки): 3639211244; юридична адреса: 11000, Житомирська обл., Коростенський р-н, с.Соснівка, Олевська ТГ, вул. Миру, 12; тел.: (073) 402 06 09; фактична адреса: Житомирська обл., Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, Кишинська сільська рада (виробнича територія знаходиться за межами населених пунктів)) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  з метою виконання вимог ЗУ “Про охорону атмосферного повітря”.

Висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній (діяльність не підпадає під проходження процедури оцінки впливу на довкілля).

Підприємство займається випалюванням деревного вугілля. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел відбуваються при: випалювання деревного вугілля (від бочок випалювання), вивантаженні деревного вугілля з бочок, при зварюванні, від побутових котлів, бензогенератора, від складу золи, при русі транспорту.

 Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на які планується отримати дозвіл (т/рік): оксид вуглецю – 10,403, суспендовані частинки недиференційовані за складом (пил) – 0,921703, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 1,82954, діоксид сірки – 3,4727, вуглецю діоксид – 45,332, сполуки заліза (в переpахунку на залізо) – 0,0015, свинець та його сполуки в перерахунку на свинець – 0,000105, хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому – 0,000004, манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – 0,0001, вуглеводні гpаничні С12-С19 – 0,035, бенз(а)пірен – 0,000000081.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені/не розробляються так як об’єкт відноситься до 2-ї групи.

 Заходи щодо скорочення викидів, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не передбачені/не розробляються так як відсутній понаднормативний розрахунковий вплив на межі чи за межами СЗЗ.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству (згідно інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обгрунтовуються обсяги викидів).

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можна надсилати до Житомирської ОДА (на адресу: 10014, м. Житомир, майдан ім.С.П.Корольова, 1, тел.(0412) 475014, (0412) 470857) протягом 30 календарних днів з дати опублікування.

 Розробник документів – ТОВ “УкрЕкоПромПроект”.

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту