АЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Олевської міської ради «Про затвердження тимчасового порядку видалення дерев, кущів інших зелених насаджень за межами населених пунктів Олевської міської ради»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект рішення Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області «Про затвердження тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Олевської міської ради » розроблений з метою удосконалення порядку видалення дерев, кущів, заліснень та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Олевської міської ради, у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» відносини в галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також розробленими згідно з законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону та використання рослинного і тваринного світу, законодавством у сфері лісових, земельних, водних ресурсів та іншим.
Відповідно до пункту 2) частини 1 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – Закон) на об’єктах благоустрою забороняється самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо. До об’єктів благоустрою населених пунктів згідно зі статтею 13 Закону належать території загального користування, а також інші території в межах населеного пункту.

Частиною 3 статті 28 Закону визначено, що видалення самозаліснень, дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. У відповідності до цієї норми постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 затверджено Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах. Тобто, нормативних документів, що регламентують порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів, на даний час не розроблено, що дає підстави вважити будь-які дії щодо видалення зелених насаджень за межами населених пунктів такими, що не відповідають законодавству України.

Основні напрямки, на які проблема справляє вплив:

– покращення благоустрою на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області;

– уникнення незаконних дій при ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Олевської міської ради;

– уникнення незаконних дій при запобіганні виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

– уникнення незаконних дій при ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території району.

– вирішення питань списання та утилізації видалених дерев та кущів за межами населених пунктів району в межах чинного законодавства України.

–   виконання робіт щодо ліквідації заліснень земель

 II. Цілі державного регулювання

Введення в дію рішення Олевської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Олевської міської ради » надасть можливість тимчасово, до законодавчого врегулювання, встановити на території Олевської міської ради порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів. Проект рішення Олевської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Олевської міської ради» розроблений з метою:

– вдосконалення механізму регулювання відносин між  відділом житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Олевської міської ради з юридичними та фізичними особами, які видаляють зелені насадження;

– створення умов для більш ефективного використання зелених насаджень у громаді та запобігання безконтрольного видалення дерев;

– визначення порядку обстеження зелених насаджень та підготовки дозвільних документів на їх видалення.

 III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей з наведенням аргументів щодо переваги обраного способу

У ході підготовки проекту рішення було проведено моніторинг відповідних нормативних актів на предмет альтернативного врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Олевської міської ради.

Першим альтернативним способом є залишити врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених пунктів лише діючими нормами законодавства. Проте, норми, які б встановлювали конкретний порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів, суб’єктів, уповноважених приймати рішення про їх видалення та підстави для прийняття таких рішень, на сьогодні в діючому законодавстві відсутні. Відхиляємо цей спосіб, оскільки не досягається поставлена мета.

Другим альтернативним способом є введення в дію проекту рішення Олевської міської ради «Про затвердження тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Олевської міської ради», яке надасть можливість тимчасово встановити порядок видалення заліснень, дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів на території Олевської міської ради до законодавчого врегулювання зазначеного питання. Даний спосіб врегулювання проблеми видалення зелених насаджень за межами населених пунктів надасть можливість попередження виникнення аварійних ситуацій та забезпечить уникнення людських жертв під час падіння аварійних та сухостійних дерев. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. У ньому чітко виписаний порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Олевської міської ради. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення поставлених цілей, починаючи з дня його прийняття та дасть змогу більш успішно контролювати збереження зелених насаджень у районі.

IV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З набранням чинності рішення «Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Олевської міської ради» створюється правова основа для Олевської міської ради щодо здійснення заходів з організації видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів, відповідно до зазначеного порядку.

V. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Впровадження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Олевської міської ради  надає можливість забезпечити належний контроль за використанням зелених насаджень на території Олевської міської ради.

VI. Очікувані результати прийняття акту

Прийняття проекту надасть можливість забезпечити безпеку життєдіяльності населення Олевської міської ради.

Від впровадження регуляторного акту негативних результатів не очікується.

Прийняття зазначеного рішення надасть змогу досягнути таких результатів:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Покращення благоустрою території громади.

Забезпечення належного функціонування та стабільної роботи систем життєзабезпечення району за межами населених пунктів (ліній електромереж, телефонного зв’язку, газових, водопровідних, каналізаційних та тепломереж, автошляхів, польових доріг і т.п.).

 
Держава Проект рішення Олевської міської ради  «Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Олевської міської ради» спрямований на врегулювання зазначених вище проблем, так як відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Олевської міської ради  отримають правову основу та порядок видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, заліснень за межами населених пунктів.  
Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Нормативно-правове забезпечення діяльності, пов’язаної з видаленням заліснень та зелених насаджень з метою розвитку інфраструктури підприємств, забезпечення безпечних умов праці.

Суб’єкти господарювання та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень згідно чинного законодавства України, отримують додатковий обсяг робіт

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави, громадян, суб’єктів господарювання

Сфера дії Витрати Вигоди
Держави Пов’язані з оприлюдненням інформації щодо регуляторного акту Створення правової основи для відділу житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Олевської міської ради ради , по здійсненню видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев за межами населених пунктів.

Охорона зелених насаджень від несанкціонованого знищення.

Суб’єктів господарювання Витрати на обстеження зелених насаджень, погодження актів та проектів рішень, видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів Покращення умов для ведення бізнесу
Громадян Не передбачаються. Покращення благоустрою території громади.

Забезпечення належного функціонування населених пунктів району та забезпечення стабільної роботи систем життєзабезпечення (ліній електромереж, дротового радіомовлення, телефонного зв’язку).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту не обмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

– Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури,  Олевської міської ради отримають правову основу, щодо порядку видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів;

– суб’єкти господарювання, та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень, отримають додатковий обсяг робіт.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акту.

Повторне відстеження – через рік після введення в дію регуляторного акту. Метою повторного відстеження буде оцінка ступеня досягнення даним актом поставлених задач.

Періодичне відстеження (щорічно, один раз на рік) несе контрольну функцію з питань виконання та доцільності прийнятого регуляторного акту.

Секретар    ради                                                                  Сергій   МЕЛЬНИК

Залишити коментар

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Перейти до вмісту